نتایج حاصل از پیاده سازی مدیریت روابط مشتری(ECRM) در یک نمونه عملی در ایران

پيدايش ابزارهاي نوين در صنعت بانكداري به همراه تقاضاي روز افزون مشتريان براي دستيابي به خدمات آسان تر بانكي، اين صنعت را دچار تحولي شگرف نموده است. ارايه خدمات بانكي به صورت الكترونيكي با پشتيباني فناوري‎ها و سيستمهاي ارائه شده جديد با عامل محرك مشتري در اختيار عموم قرار گرفت. اعطاي تسهيلات، انواع سپرده‎ها، انواع چك‎هاي بانكي، بين بانكي و خدمات ريالي و ارزي از جمله خدماتي است كه سال‎ها به صورت سنتي و با صرف زمان و هزينه زياد عرضه شده اند.

با ظهور CRM و در پی آن ECRM تلاش براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده بانك و مشتري يعني بهينه سازي كيفيت، زمان، هزينه و همچنين كاهش نيروي انساني، مسبب ارائه خدمات بانكي با ويژگيها و رويكردهاي جديد به مشتريان بانك‎ها شد. از آنجا كه بانك و مشتري دو مقوله جدايي ناپذير هستند لذا شناخت نيازهاي مشتري به عنوان ركن اصلي وجود بانك از ارزش بسيار بالايي برخوردار است. با توجه به مزایای ناشی از جاری سازی ECRM در مقوله بانکداری و در پي آن پيدايش بانكداري الكترونيك، بانک پاسارگاد اقدام به پیاده سازی این موضوع در سیستم بانکی خود شده است که در این بخش برخي از دستاوردهاي ناشي از حضور و پياده سازي سیستم بانكداري الكترونيك اشاره می نماییم: (صداقت، لادن، جبلی، شبنم، شیوه‎های نوین مشتری مداری در شرکت خدمات پرداخت الکترونیک پاسارگاد، نشریه پاسارگاد کارت، شماره ۱۵، شهریور ۱۳۸۷)

رضايت بيشتر مشتريان به كمك دريافت سرويس خاص

خوش نامي بانك و تصور مثبت مشتريان از بانك

افزايش سرعت ارايه خدمات و ارايه خدمات استاندارد و در نتيجه افزايش كارايي و بهره‎وري عمليات بانكي

افزايش ضريب دقت عمليات بانكي

ارتباط بلند مدت‎تر با مشتريان و به دنبال آن افزايش ارزش دوره عمر مشتري بانك

تقسيم بندي دقيقتر و كارآمدتر مشتريان بر اساس ارزشي كه براي سازمان دارند

شناخت الگوهاي رفتاري مشتريان و در نتيجه پيش بيني ساختارهاي آتي آنها و ارايه خدمات متناسب با نيازهاي مشتريان